163 mord/dråp begicks i Sverige under 2016 enligt mina studier

27.01.2017 00:21

26 januari, 2017

https://elisabethoglund.se/blogg/163-morddrap-begicks-sverige-2016-enligt-mina-studier/

För en stund sen redovisade jag min brottsstatistik för december månad 2016, en ganska blodig månad enligt mitt sätt att se. Nu är det dags att sammanställa resultaten för helåret 2016.

Och det ger ingen vacker bild av det dödliga våldet i Sverige. Enligt min redovisning, som jag bygger på polisens egen rapportering, på nyhetsartiklar i media och annan information, begick i Sverige under helåret 2016 163 mord! Under samma period begicks 435 mordförsök.

Många undrar förstås hur jag kan komma fram till att det i Sverige begåtts 163 mord under 2016 när Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) preliminära statistik över det dödliga våldet 2016 bara visar 105 mord.

Jag kan inte svara på varför skillnaderna är så stora. Jag har mycket noggrant gått igenom allt som har rapporterats om det dödliga våldet varje månad under 2016 och har kommit fram till den här siffran. Vad Brå baserar sin statistik på har jag ingen aning om. Rimligtvis borde vi ha använd samma grundfakta och källuppgifter.

Poliser i arbete
Bild: Polisen

De som tror mera på Brå än på mig kan säkert invända att jag har redovisat även dödsfall som slutligen visat sig inte vara mord eller dråp utan självmord, sjukdom, olyckshändelser eller överdoser av narkotika. Men detta har även jag tagit hänsyn till. Jag har i varje mordfall kollat i efterhand om det handlat om mord/dråp eller om det funnits andra skäl till att en person avlidit. Sen har jag tagit bort de fall ur min statistik som inte har handlat om brott utan om något annat.

Så dessa felkällor ska vara eliminerade även i min statistik.

Enligt mina studier begicks varje månad mellan 9 och 17 mord i Sverige. Genomsnittet ligger väl på 14-15 fall av dödligt våld. Något annat har jag inte kommit fram till. Jag hävdar inte att det inte skulle ha kunnat insmyga sig ett eller annat fel i mina rapporter men när det gäller det dödliga våldet så tror jag att jag har kommit sanningen ganska nära.

Därmed överlämnar jag mitt material så att allmänheten, polisen och åklagare, politiker och media får ta ställning till vem som har rätt och vem som har fel.

Elisabeth Höglund

Ämne: 163 mord/dråp begicks i Sverige under 2016 enligt mina studier

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar