12 november – Guldläge Motståndsrörelsen?

07.10.2016 18:25

Senast uppdaterad: 2016-10-03

https://blueshift.nu/12-november/

 

De som har fingret på landets puls, kan knappast ha undgått att nationalismen seglat upp som den katekes alla framtida politiska partier i Sverige kommer att behöva svära trohet till.

 

I Sverige hösten 2016 finns det oss veterligen bara ett enda registrerat politiskt parti som gör det – i den utsträckning ett parti som vill införliva Sverige i en nordisk stat, nu kan anses vara nationalistiskt.

Partiet är den Nordiska MotståndsRörelsen (NMR).

Är den federala nordiska statsbildning NMR vill se resultatet av uppfattningen att Sverige som land redan är kört – eller finns där andra skäl?

Och var står NMR i den för många vakna kanske allra viktigaste frågan: hur bryta den internationella finansmaffians struptag på Moder Svea?

 

Destination: Valmonarkin Midgård?

Politiken styrs av pengar och de som i dag skapar pengar är privatbankerna – som lånar dessa till länder, mot ränta.

 

Tyvärr är NMR inte lika klar på den punkten som t ex riksdagsledamöterna Annika Lillemets eller Valter Mutt.

Inte heller verkar NMR ha bråttom med att frigöra sig från dessa slaveriets kättingar, trots att den har plats nummer 2 i partiprogrammet (efter att stoppa invasionen) – utan nöjer sig med att på längre sikt försöka ta sig ur dödsgreppet.

Oaktat ovanstående åtnjuter NMR hösten 2016 en monopolsituation på framtidens politiska spelplan: den där nationalism är den grundläggande världsåskådningen för alla partier.

Men NMR är inte bara nationalistiskt – det är också socialistiskt.

Vad som lyser med sin frånvaro är partier som är nationalistiska men som inte är socialistiska.

Måhända är Motståndsrörelsens demonstration den 12:e november 2016 i Stockholm därför öronmärkt att bli en ännu större succé än manifestationen den 1:a maj 2016 i Borlänge?

 

Regeringens egen utredare Thomas Jackson (nationalkonservativ) lär ju ha gått ut med att han (i brist på alternativ, förmodar vi) avser delta i NMR:s arrangemang den 12:e november 2016.

 

Med blicken mot framtiden

Vad som skulle göra valet 2018 riktigt intressant vore en total utrensning där hela den förgiftande liberalglobalistiska dyngan med sina åtta ogrässorter (av vilka det så kallade “Sverigedemokraterna”också är en del) avlägsnades ur riksdagen och att svenskarna gick till ett val där urnorna förskönats med en helt ny uppsättning med blommor – alla tryggt förankrade i den nationalistiska skandinaviska myllan…

 

Tills detta skett är verkligheten den att NMR positionerat sig som Sveriges enda realistiska nationella alternativ med konsekvensen att läsare och väljare som vill dra sitt strå till stacken för att rädda landet genom att stoppa invasionen av migranter inte har mycket annat val än att dyka upp i Stockholm den 12:e november för att där göra sina rösta hörda – såvida de inte vill ta initiativ och starta en egen demonstration och parti.

Måhända är detta den stora bristvaran i Sverige i dag: initiativ.

Ämne: 12 november – Guldläge Motståndsrörelsen?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar