1 000 amerikanska militärer till Gotland

21.04.2017 21:43

USA sätter in 1.000 militärer på och runt Gotland för att delta i den svenska försvarsövningen Aurora i höst. Amerikanerna ser Gotland som en grundbult för säkerheten i Östersjöområdet och statsminister Stefan Löfven (S) understryker hur viktigt samarbetet med USA är.

 

Det framgår för DN under de besök på hög nivå som skett på Gotland de senaste dagarna, först från USA och sedan av Sveriges regeringschef.

Den fyrstjärnige amerikanske armégeneralen David Perkins flög med helikopter över Gotland och bekantade sig sedan på marken med Sveriges militära återuppbyggnad här. Högt på USA-generalens agenda står den svenska försvarsmaktsövningen Aurora med över 19.000 deltagare som hålls i september.

– Vi kommer att vara här runder Aurora-övningen med armé- och marinstridskrafter. Besöket har gett mig en bra grund för vad som finns här och de framtida planerna. Gotlands läge och den säkerhet som svensk militär förser ön med är extremt viktigt - inte bara för Sverige utan även för den här delen av världen. Ön är en grundbult inte bara för Östersjön utan den ger även tillgång till Nordatlanten, säger David Perkins till DN.

Hans syn på Gotlands betydelse återspeglar det försämrade säkerhetsläget. I takt med Rysslands upprustning, annektering av Krim och stora militärmanövrar har oron ökat i Natoländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen. USA och andra allierade sänder i år mindre truppstyrkor dit för att avskräcka från ett ryskt anfall.

Och mitt i Östersjön ligger svenska Gotland. Den som behärskar Gotland kan med precisionsvapen med lång räckvidd också kontrollera luft och sjöterritoriet i stora delar av Östersjöområdet. Därför är just försvaret av Gotland en av övningen Auroras tyngdpunkter.

Läs mer: Stärkt försvar kan ge Gotland nya förband

Det står nu klart att det också blir ett stort amerikanskt avtryck på och kring Gotland med sammanlagt cirka 1.000 amerikaner från flera av USA:s försvarsgrenar, enligt vad DN erfar från militära källor.

Det gamla flygfältet i Bunge på norra Gotland kommer att vara centrum för 300 amerikaner.

USA:s marinkår sänder ett kompani soldater utrustade med terrängbilar av typen Humvee.

Amerikanska armén ska flyga från Bunge med fyra attackhelikoptrar av typ Apache samt tre tunga transporthelikoptrar av typen Chinook.

Både Sverige och USA kommer att flyga med obemannade drönare.

US Navy sänder två jagare med cirka 350 mans besättning vardera ombord, alltså 700 amerikaner. Om fartygen också lägger till i Visby är oklart.

Under Aurora kommer amerikanerna att samöva försvarsstrid med svenska och andra gästande utländska förband, men också agera som övningsfiende mot Sverige.

– Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg mitt i Östersjön. Att kaptenen på det fartyget är vår goda vän Sverige är till stor nytta för oss. För mig som soldat understryker det vikten av kunna kontrollera och hålla terräng så att vi kan påverka läget i luften och på havet. Det är en unik kapacitet som är omistlig i den här delen av världen, säger general David Perkins.

När USA:s vice förvarsminister Robert Work i april förra året besökte Sverige slog han fast att USA ”skulle ta mycket, mycket allvarligt på om det uppstod ett hot mot Gotland”.

– Det vore en enorm förlust om Sverige inte kontrollerade Gotland. Det går inte att överskatta Gotland militära, ekonomiska och politiska betydelse, säger David Perkins.

Under Aurora är Sverige värdland. Kommer USA:s styrkor hit även i en riktig kris?

– Det avgör våra politiska ledare. Det mest kritiska faktorn är att man har säker tillgång till ett basområde. Det innebär säkra kommunikationslinjer både in och ut ur området med försvar mot luften och sjön. Det är omöjligt utan att det finns styrka på marken, svarar David Perkins.

I den svenska debatten talas det om att USA agerar provokativt genom att sända fler trupper till Europa.

– Det är som att säga: ”om ni sätter in poliser i den här staden så provocerar ni fram brott. Om ni bygger en brandstation där så provocerar ni fram bränder”. Nej, vad vi vill göra är att bygga en kapacitet för att ta itu med problemen och avskräcka en potentiell fiende så att dennes riskkalkyl blir så hög att de inte tar den risken, svarar David Perkins.

General Perkins värd under det två och en halv dag långa besöket i Sverige är arméchefen Karl Engelbrektson:

– Vi har fått ett politiskt uppdrag att utvidga vårt samarbete. Det gäller alltifrån det personliga planet till att utbyta kunskaper om våra olika system och hur vi kan stödja varandra i övningar, taktik och utveckling i framtiden, säger Karl Engelbrektson.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) undertecknade i juni förra året ett avtal med USA:s försvarsminister Ash Carter om utökat militärt samarbete och han välkomnar den amerikanska närvaron är under Aurora.

– Det är klart att den är viktig. Och den värderar vi. Vi ser det som väldigt positivt att andra länder är med och de är inbjudna av oss, säger han och påpekar att även nordiska och baltiska länder deltar i övningen.

Är det inte svårt för omvärlden att uppfatta vad Sveriges alliansfrihet består av?

– Vår linje är att utifrån en alliansfri position uppgradera vår försvarsförmåga, vilket vi gör och investerar i nu, samtidigt som vi samarbetar med andra länder på bilateral och multilateral basis men också att vi är i Natos partnerskap. Och övningsverksamhet med andra länder är ingenting nytt, säger Peter Hultqvist.

– Vi ändrar inte vår säkerhetspolitiska doktrin. Däremot kan ingen säga något om vår frihet att samarbeta med andra och utveckla vår samarbetsförmåga om så behövs.

Även statsminister Stefan Löfven understryker vikten av samarbete.

– Vi har ju ett bilateralt avtal med USA, som vad vi förstår kommer att behållas även med den nya administrationen. Det är en viktig pusselbit för oss. Vi ökar vår egen försvarsförmåga och därför vi måste själva ta ansvar - men vi har också bilaterala och multilaterala samarbeten.

Du säger att det finns inget direkt hot mot Sverige, men flera utredningar har visat att vi kan dras in i konflikt från första stund – och inte minst Gotland. Är det något som bekymrar dig?

– Vi kan aldrig utesluta det, naturligtvis inte. Då är man för naiv om man tror att vi aldrig kan drabbas av något. Men vi måste vara tydliga mot svenska folket att det finns inget direkt hot mot Sverige. Men just mot bakgrund av vad som sker i vår direkta omvärld så måste vi på olika sätt öka vår försvarsförmåga. Gotland är strategiskt viktigt, en av de strategiskt viktigaste delarna av vårt försvar.

Fakta. Aurora 17

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 år den största militära övningen i Sverige på över 20 år. Samtliga stridskrafter ingår. Syftet är att bygga ett starkare försvar och öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Antal deltagare: 19.000 män och kvinnor från Försvarsmakten, ett flertal myndigheter och andra länder.

Övningsperiod: september 2017

Övningsområde: i hela Sverige men främst i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

 

Ämne: 1 000 amerikanska militärer till Gotland

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar