"Skötsamhetskrav bör ställas på invandrare"

11.09.2014 23:01

Grovt kriminella invandrare bör kunna utvisas även om de har fått medborgarskap och invandrare som flyttar till Sverige bör vara tvungna att underteckna en skötsamhetsförsäkran för att kunna få uppehållstillstånd. Det skriver Oleg Datsishin, gruppledare för SD i Region Halland, i en kommentar till vårens bränder i svenska förorter.

 

Efter vårens händelser i Husby och andra invandrartäta områden infinner sig frågan varför svenskar accepterar detta. Först måste man kanske definiera vilka svenskarna är eftersom det verkar finnas hur många definitioner som helst i ämnet. En del anser att svenskarna är de vars släkt har varit bosatt i Skandinavien minst från 1800-talet, enligt andra bör alla som åker tunnelbana i Stockholm räknas som svenskar. Enligt min egen uppfattning kan du räknas som svensk om du är född i landet, din släkt är bosatt i Sverige sedan några generationer tillbaka, du har svenska som modersmål (dvs språket som du tänker på) och anser det svenska kulturella arvet ligger dig nära. Och svensk kultur, ja den finns faktiskt, vad än personer som Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt säger om den saken.

 

Förutom svenskar bor här ju också invandrare och deras barn, dvs personer som lämnat sitt land och flyttat till Sverige av någon anledning, såsom förföljelse i hemlandet, jobb, kärleksrelation eller liknande. Jag själv är en ”första generationens invandrare” vilket betyder att mina förfäder inte bidragit med ett enda öre till Sveriges utveckling och välstånd. I min värld betyder det är jag har stora skyldigheter gentemot svenskarna som låtit mig flytta till, jobba och leva i detta fantastiska land. Och krav nummer ett ska vara skötsamheten, anser jag.

 

Det sägs ofta att de flesta invandrare i Sverige sköter sig och det stämmer väl. Men vi har en mindre grupp som hänsynslöst utnyttjar svenska skattebetalarnas vänlighet och vissa går ännu längre över gränsen och begår grova brott. Husby är bara ett exempel på sådant beteende.

 

Invandrare som flyttar till Sverige får många förmåner på svenskarnas bekostnad om de inte kan försörja sig själva. Gratis boende, diverse försörjningsbidrag, förskola och skola till barn, subventionerad vård – listan kan göras lång. I länder som man flyttade ifrån (det spelar ingen roll om det är Irak, Somalia, Ukraina, Afghanistan eller Uzbekistan) är inte mycket gratis. Man måste jobba hårt för att få pengar till mat och saker som egen bil, rymligt boende, ipad till barnen och liknande kan de flesta bara drömma om.

 

Man bör vara djupt tacksam för allt som man får av Sverige. Men vad gör vissa istället? Bränner bilar, skolor och andra byggnader samt missbrukar välfärdssystemet hänsynslöst via assistansfusk och liknande. Grova brott begås mot hjälplösa åldringar, gruppvåldtäkter utförs – även denna lista kan göras lång. Jag anser att de som utför dessa handlingar har förbrukat sin rätt att vistas i landet och bör kastas ut ögonaböj.

 

Jag anser att ett hårt skötsamhetkrav på alla som flyttar till Sverige är ett måste. De som bosätter sig i landet, får uppehållstillstånd eller medborgarskap bör tvingas skriva under en ”skötsamhetsförsäkran”. Där ska det tydligt stå att man förväntas anpassa sig till livet i Sverige och att man vid grova övertramp kommer man att tvingas lämna landet. Även medborgarskapet bör kunna återkallas vid de grövsta brotten. Av alla partier i Sverige är det bara Sverigedemokraterna som vågar prata om sådana krav. Jag, som invandrare, är redo att skriva under sådant ”skötsamhetskrav” redan idag.

 

Är det för hårt? Knappast. Tänk er följande situation. Ni bjuder in ett dussin personer som gäster till ert hem. Det regnar ute och ni ger dem som kommer torra kläder. Ni bjuder på mat och dryck och erbjuder till och med en övernattningsmöjlighet. Allt går bra, tills några av gästerna börja bete sig svinaktigt genom att slå sönder saker, bråka, rota i lådor och inte reagera på tillsägelser. Bör ni då, enligt lag, vara skyldiga att acceptera ett sådant beteende? Jag är säker på att 99 av 100 personer skulle anse att det var deras fulla rätt att slänga ut sådana bråkmakare med en gång. Förmodligen skulle de få de andra gästernas hjälp. Så varför ska då ett sådant beteende accepteras i svenskarnas hem – landet Sverige?

 

Företrädare för de politiskt korrekta partierna svarar, liksom landets journalister, att man inte bör utvisa ”flyktingar” eftersom de ”riskerar livet” i sina hemländer. Detta är naturligtvis en stor bluff. Många invandrare besöker sina hemländer utan problem så snart uppehållstillståndet i Sverige har beviljats. Charterresor exempelvis till Irak är ingen ovanlighet. Ändå bemöts sverigedemokratiska förslag om att utvisa kriminella utlänningar av pressen och politiska motståndare med anklagelser om ”rasism” och påståenden om att en sådan ordning vore ett ”hot mot ett demokratiskt samhälle”. Men hur är det i andra länder? Det var inte länge sedan man kunde läsa att Australien utvisade en grovt kriminell svensk medborgare efter 33 år. Han har varit i Sverige sammanlagt 27 dagar under sitt 33-åriga liv. Är då Australien en hjärtlös och blodtörstig diktatur? Nej, det är ett av världens mest demokratiska länder som helt enkelt hade tröttnat på den utvisades brottsliga handlingar. Något som Sverige bör ta lärdom av.

 

Jag är helt säkert att de flesta i detta land, inklusive invandrare som sköter sig, håller med mig i den här frågan. Och det är inte alls konstigt att SD:s sympatier ökar ständigt bland utrikesfödda i Sverige och att var femte medlem i dagens SD har sina rötter utomlands.

 

Oleg Datsishin 
Gruppledare för SD i Region Halland

Publicerad 2 juli 2013
Fria Tider