Lobbyismen!

Ben-Hur | 12.05.2017

Det finns definitivt anledning att utreda läkemedelsföretagens lobbygrupper inför dessa motioner!

Ny kommentar