Statsterrorism

Martin Gustavsson- Vetenskapliga partiet | 18.04.2017

Att terroristerna inte lyckades spränga statsterroristerna i riksdagshuset tyder på att de kan ha arbetat ihop. ;-)

Ny kommentar