Svenska hushållen näst fattigast i Västeuropa

03.01.2018 21:38

2018-01-03 10:01

 
De svenska hushållen är näst fattigast i Västeuropa visar Credit Suisses genomgång av mediannettoförmögenheter för Europas länder. Det enda landet med fattigare hushåll väst om forna Järnridån är Portugal.
Bild: Jakub Marian, jakubmarian.com
Credit Suisse gör årligen en global sammanställning av förmögenheterna i världens länder, och fördelningen av dessa. Detta handlar om korrekt nettoförmögenhet, inklusive allt och består av finansiella tillgångar + icke-finansiella tillgångar (främst bostäder) - skulder (inklusive studieskulder).

Kartan av Jakub Marian ovan visar medianförmögenheten, dvs där 50% är fattigare och 50% är rikare. Svenskarna har i median 45 000 USD, eller ca 400 000:- SEK i nettoförmögenhet, inklusive bostaden.

Detta gör de svenska hushållen avgjort fattigast i Norden - en tredjedel av norrmännens förmögenheter och hälften av danskarnas - och näst fattigast i hela Västeuropa. Endast portugiserna är fattigare väst om den forna järnridån (inklusive Grekland, där man är rikare än i Sverige) och de tidigare socialistiskt ockuperade länderna i Östeuropa.

Om utvecklingen fortsätter något decennium till kommer även estländarna, tjeckerna och ungrarna antagligen vara rikare än svenskarna.

Ni kan hitta Credit Suisses rapport här. Bland annat kan man se att endast 335 000 svenskar är miljonärer, dvs har minst en miljon USD i nettotillgångar, inklusive bostaden. 293 567 av dessa har under 5 MUSD i tillgångar. Endast 45 är miljardärer (mer än 1 GUSD). Nej, det är bara i en ledande världsvaluta man kan räknas som miljonär, annars var varenda italienare miljonär innan euron infördes, men inte efter. USD är standardmåttet för detta, men man kan också titta på EUR, GBP eller CHF.

63.5% av hushållens tillgångar är finansiella (aktier, fonder, obligationer, bankmedel, klubbmedlemskap i bostadsrättsföreningar). 36.5% är således icke-finansiella tillgångar (främst bostäder, men också skogsmark etc). Skuldsättningsgraden är 19%, men skulder och tillgångar är som bekant ojämt fördelade och skulder består även när värderingen av tillgångar faller på börs och bostadsmarknad.

Endast 14.3% av bruttotillgångarna är likvida tillgångar som är lätt gripbara. Resten är upplåst i pensioner och bostäder. Skulderna om 19% är alltså större än de likvida tillgångarna.

Rapporten är publicerad i november och intecknar inte aktuell utveckling på bostadsmarknaden, utan sommarens rekordpriser i bostadsbubblan. Bostadspriserna har gjort att svenska hushålls nettoförmögenheter ökade kraftigt 2017, men en pendel svänger åt två håll ...

När det gäller tyska hushåll så ska man komma ihåg att man absorberade DDR, vilket drar ner läget rejält (jmf Polen). Ändå är man i median rikare än svenskarna i Tyskland. Kommer ni ihåg finanskrisens Irland? Irländarna är dubbelt så rika som svenskarna, apropå trams om Sverige som Nordens tigerekonomi...

 

Ämne: Svenska hushållen näst fattigast i Västeuropa

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar