PROTOKOLLEN, DOKUMENTEN SOM FÖRKLARAR ALLTING, PROTOKOLLEN ÄR AUTENTISKA

12.01.2018 18:46

 


https://atruthsoldier.com/2012/08/16/protocols-the-document-that-explains-everything/

 

 

16 AUGUSTI 2012 DANIEL J TOWSEY, SANNINGENS SOLDAT, LÄMNA EN KOMMENTAR 

http://www.helpfreetheearth.com/news319_protocols.html

 

Ta femton minuter av din tid och läs Protokollen. Läs dom inte bara. Studera dom. De förklarar i precisa detaljer vad som pågår i världen idag och varför.

protocols

Litar du på de officiella historierna om 9/11? Akuthjälp till banker? Kriget mot terrorn? Osama Bin Ladens död? Kennedy död? Prinsessan Dianas död?

Har du någonsin undrat varför en Egyptisk pyramid, symbolism från frimurarna och orden Novus Ordo Seclorum (Ny Världsordning) är tryckta på den Amerikanska endollarsedeln?

Kan du inte bestämma dig för vad som är sant eller inte sant längre?

I slutet på 1700-talet skrevs ett dokument med en detaljerad och sinnrik plan för att erövra hela världen. Dokumentet kallades Protokollen från de Äldre Lärde av Zion och det publicerads 1905 i Ryssland.

Denna världsstyrande komplott har utspelat sig i över 200 år och den ligger bakom den Nya Världsordningen, 11 September och det påhittade  “Kriget mot Terrorismen.”

Protokollen är Autentiska

Var finns bevisen för att Protokollen är autentiska? Bevisen är dokumentet i sig självt. Vad som händer i världen idag är en uppfyllelse av Protokollen i ingående detalj.

Henry Ford sade, “Det enda uttalande jag bryr mig om att säga om Protokollen är att de passar in på vad som händer och sker.” New York World, 17 Februari 1921. Benjamin Disraeli sade, “Världen styrs av mycket olika personligheter som de inte kan föreställa sig om de inte befinner sig bakom.” Nobelprisvinnare Alexander Solzhenitsyn jämförde Protokollen med en “atombomb”.

http://www.youtube.com/watch?v=czercfHqTbI

Bakom kulisserna

1773 bjöd Mayer Amschel Rothschild in tolv inflytelserika vänner till sin guldsmedsaffär i Frankfurt, Tyskland. Dessa män var den inre kretsen av en världsrevolutionär rörelse och kom överrens om att slå sig samman med sina rikedomar och resurser.

Den första maj 1776, (May Day), anställde de Adam Weishaupt (kodnamn Spartacus) för att etablera ett hemligt sällskap kallat Illuminati-Orden. Deras syfte? Att skapa en världsregering styrd av män med överlägsen intellektualitet – nämligen de själva och deras blodslinjer.

http://www.helpfreetheearth.com/articles_2.html

courier

År 1785 blev en kurir åt Illuminati träffad av blixten när han red sin häst från Frankfurt till Paris med hemliga dokument. Dokumenten kom ifrån Zionistiska medlemmar av Illuminati i Bavarien i Tyskland och var adresserade till Stormästaren i  Stora Orientens Frimurarloge i Paris.

Dokumenten kom i händerna på den lokala polisen som lämnade över dem till regeringen i Bavarien.

mason

Myndigheterna beordrade en polisiär räd mot Illuminatis huvudkvarter där dom fann ytterliggare bevis för en revolutionär världsrörelse. De konspiratoriska Zionisterna gick under jorden och tog sin tillflykt till loger hos frimurarna.

Här nedan är en summering av de 24 protokollen. De beskriver i utarbetad detalj formulan för den globala kontrollen som vi ser i dagens skeenden.  Zionister och ADL (Anti-Defamation League, judisk organisation mot ärekränkningar) har iscensatt en pågående smutskastningskampanj för att göra ner Protokollen som exponerar deras agenda att skapa en Ny Världsordning.

 

Protokollen är inte en påhittad saga. Bevisen finns i de observerbara gärningarna.

lib

PROTOKOLL 1: Avsluta Friheten

Vi kommer att utföra tillfällig ondska från vilket det kommer att generera det goda i en orubblig regel.

Våld och terrorism producerar de bästa resultaten i att styra de okunniga massorna, inte akademiska diskussioner.

Vår kraft kommer att förbli osynlig fram till den stund då den har fått sådan styrka att ingen slughet kan underminera den.

Ändamålet helgar medlen.

Kraften av guld är den kraft som har ersatt de liberala riktlinjerna.

Vi är despoter (tyranner). Pöbeln är ociviliserad. Dess ungdom har växt sig dum av omoral, förledda av våra specialagenter. Förmågan hos pöbeln är en blind, känslolös och en oresonabel kraft. Endast de av oss som är tränade att styra sen barnsben  förstår orden som förklarar det politiska alfabetet.

Vi måste beslagta andras ägodelar för att säkra upp underkastelse och suveränitet och kommer inte att sluta upp med mutor, bedrägeri och förräderi.

Vi skall avsluta friheten – marschera utmed den fredliga vägen för erövring. Vi måste fortsätta att programmera våld och LÅTSASLEKAR med läran om stränghet (grymhet). Vi kommer att triumfera och få alla regeringar att underkasta sig vår super-regering. I alla hörn på jorden kommer våra ord “Frihet, Jämställdhet, Broderskap,” att göra slut på freden.

Mänskliga svagheter kommer att få människor att överlämna sina viljor. Vi har triumferat på grund av de omåttliga begär som finns hos de människor vi väljer och representanterna för de som har givit oss vår makt. Omoraliska människor finns i större antal än de goda krig.

war

PROTOKOLL 2: Krig & Övervakning

Krig kommer att startas av ekonomiska skäl. Nationer kommer att få vår monetära assistans.

Våra miljoner vaksamma ögon (spioner & övervakning) kommer att sätta båda sidor av kriget under barmhärtighet av våra internationella agenter (MI6).

Nationella rättigheter kommer att raderas och ersättas av våra internationella rättigheter och vi kommer att styra de skuldsatta nationerna.

Vi är födda och uppvuxna sedan barnsben till att styra hela världens angelägenheter. Vi ska välja administratörer åt regeringar  för slavisk åtlydnad som lätta brickor i vårt spel.

Destruktiv Utbildning. De intellektuella kommar att lära ut all “falsk information från vetenskaperna” vilka våra specialiserade agenter på ett slugt sätt har sammanställt i syfte att utbilda deras sinnen i den riktning som vi vill. Darwinism, Marxism, Nietzsche-ism.

Media kommer att skapa missnöje och göras oumbärliga. Genom Pressen har vi vunnit kraften att influera och ändå behålla en position “i skuggan”. Tack vare Pressen, har vi samlat ihop GULD från oceaner av blod och tårar.

Pengar

money

Vi är nu bara några steg ifrån vårt mål. Alla Europeiska stater kommer att bli infångade i vårt nät. Den symboliska ormen symboliserar vårt folk.

Förvirring och konkurser kommer att bli universella. De konstitutionella ordningarna kommer att brytas ner. 

 

PROTOKOLL 3: Fattigdom & Konkurs  

Vi är nu bara några steg ifrån vårt mål. Alla Europeiska stater kommer att bli infångade i vårt nät. Den symboliska ormen symboliserar vårt folk.

Förvirring och konkurser kommer att bli universella. De konstitutionella ordningarna kommer att brytas ner. 

Krafter sätts emot varandra. Vi har beväpnat alla parter.

DE SOM PROTESTERAR

 

Vår kung av ZIONS BLOD gör sig redo för världens tron.

När befolkningen har stormat fram emot makt, kommer de att råka på stötestenar. Till sist kommer de att vända sig till vår Kung. Vi är en osynlig, internationell makt. Timman kommer att slå för vår suveräne Herre över hela världen, att bli krönt.

Tidpunkten för attacken kommer bara att vara känd av oss. Missbruk av Makt kommer att ge den sista finputsningen i att förbereda alla institutioner för sitt omstörtande och allting kommer att flyga i luften med kraft av den galna mobben. (Egypten,(Libyen, Syrien, Libanon etc.)

Fattigdom är ett vapen. Alla människor är fastlåsta till hårt arbete genom fattigdom och tror på ett eller annat sätt att dom ska lösgöra sig från detta och bli fria. Vi har inkluderat falska rättigheter i konstitutionen, inte verkliga rättigheter.

Vi ger vår support till kommunismen. Vi verkar vara de som räddar folket men i verkligheten är vi de som skapar kronisk brist på mat och fysisk svaghet för arbetarna eftersom de är skapade som slavar av vår vilja, och de kommer inte att hitta styrka eller energi att gå emot vår vilja. Hunger skapar det rätta kapitalet (pengar) för att bestämma över arbetarna.

Vi ska utplåna de som protesterar (FEMA). Genom önskan och den avundsjuka och hat som den genererar ska vi  påverka folkmassorna, och det med deras EGNA händer (agera polis mot sig själva). De ignoranta massorna kan inte tänka. De ser inte den brådskande nödvändigheten av vad vi ska välja ut när vårt kungadöme (Nya Världsordningen) kommer. Det finns ingen jämlikhet. Massorna kommer att frivilligt godta makten och acceptera poitioner som tilldelas dem av Staten.

 

EKONOMISK KRIS

Det kommer en universell ekonomisk kris. Aktiemarknaden kommer att stängas ned. Industrin kommer att bringas till ett stillestånd. Vi ska slänga ut arbetarmassorna på gatan samtidigt i alla Europeiska länder och de kommer att plundra och döda. Hatet kommer att stegras genom den ekonomiska krisen. Vi kommer att använda grymhet på ett klokt sätt med vetskap om hur man pacifiserar alla som är oroliga och stänga ned friheter i alla institutioner.

Hemliga “underjordiska” metoder kommer att användas av oss för att skapa denna kris. Allt guld är i våra händer. Djuriska krafter omvandlar massorna till blodtörstiga bestar. När dom fått sitt lystmäte av blod kan de lätt fängslas i sina kedjor. Vi kommer att vara säkra då vi vidtar steg för att skydda oss.

Vi kommer att radera ut ordet “frihet” när vårt Kungadöme är på plats. Ordet “frihet” bringar samhällenas män att slåss.

 

Gud

god

PROTOKOLL 4: Religionens Upphörande

Varje republik passerar olika stadier – galet raseri av de blinda massorna, demagogi och anarki leder oss obönhörligen till despotism (absolut makt).

Frimureriet fungerar blint som en skärm för oss och våra målsättninger, men vår plan för agerande av våra styrkor är inte känd och förblir ett okänt mysterium. Vem och vad kan omkullkasta vår osynliga kraft?

VI SKA TILLINTETGÖRA GUD. Det är oumbärligt för oss att underminera allt troende och att ersätta det med aritmetiska beräkningar och materiella behov.

SINNESKONTROLL

De ignoranta massornas sinnen måste distraheras och INTE GES NÅGON TID ATT TÄNKA. Nationer kommer att  slukas upp i jakten på vinster. Genom spekulation kommer deras industrier att tas ifrån dem. Resurserna kommer att glida ur deras händer och in i våra händer.

De lägre klasserna kommer att följa våra ledning emot våra intellektuella rivaler som vi redan gjort kalla och hjärtlösa genom våra ekonomiska attacker. När timman är slagen kommer vi att bli deras enda vägledning.

 

Pinoochio

pinoch

PROTOKOLL 5: LAGAR & LÖGNER

Vi ska skapa ett centraliserat styrelseskick.

Nya lagar kommer att tas bort, en efter en, alla dåliga vanor och friheter som de ignoranta massorna nu har åtkomst till. Vårt kungarike kommer att utplåna alla som motsäger sig oss.

Vi har inga rivaler. Vi är säkra på grund av de djupa rötterna av oenighet som existerar inom massorna. Vi har satt den ena mot den andre och eskalerat religiösa och rasliga hat och motsättningar genom de senaste århundrandena. Nationer kan inte uppnå några privata avtal utan att vi i hemlighet har en hand i detta.

Industrins monopol och handel styrs av vår osynliga hand över alla delar av världen. Att avväpna folket är nu mer viktigt än att leda dem i krig. Vårt principiella mål är att försvaga allmänhetens sinnen genom kritik, att leda dem bort från motstånd och distrahera dem till att utkämpa meningslösa strider som inte leder någon vart.

Massorna faller för falska löften. De faller för ord och “show”, inte gärningar. Vi skall låtsas vara liberala gentemot alla partier och alla inrikningar. Allmänhetens opinion är i våra händer.

Vi sår säden av oenighet. Vi multiplicerar nationella misslyckanden och orsakar allmänhetens vilseledande genom kaos. Som konsekvens kommer folket att misslyckas att förstå varandra. Detta kommer att reducera modiga och personliga initiativ som skulle kunna hindra vår agenda.

Vi kommer att forma en super-regeringoch använda alla tillgängliga medel för att bryta ner befolkningen.  Istället för dagens styrande kommer vi att sätta upp en Administrativ Super-Regering som kommer att nå ut i alla riktningar med sådana kolossala dimensioner (Förenta Nationerna) att det inte kan misslyckas med att underkuva sig alla nationer i världen.

 

Lögner

lies

PROTOKOLL 6: Skulder & Propaganda

Vi kommer att använda propaganda för att dölja sanningen genom att låtsas att tillgodose arbetarklasserna och stora principer i den ekonomiska politiken.

Vår super-regering kommer att marknadsföras som Försvarare och Välgörare åt alla de som frivilligt böjer sig för oss.

Vi kommer att utöka skuldbördan och ta marken.

Vi ska förslava massorna. Genom industrin kommer både arbete och kapital att dräneras från landet. Genom spekulation (aktiemarknader) kommer all världens pengar att falla i våra händer. Massorna kommer att böja sig framför oss för att få rätten att existera.

Vi kommer att höja löner och priser samtidigt för att fullfölja ruinen av industrin och rättfärdiga det som en följd av en nedgång i lantbruket. Vi kommer att understödja arbetarnas ANARKI och omoral, samt eliminera den utbildade klassen och underminera produktionen.

 

Gaza

gaza

PROTOKOLL 7: Universellt Krig

Att utöka vapenmakt och polisstyrkor är av yttersta vikt för att uppnå våra planer. Förutom oss själva kommer det att finnas andra som är hängivna våra intressen.

Vi måste skapa oenighet och fientlighet, politiskt och ekonomiskt  trassel och genom låneförpliktelser  i Europa och på andra kontinenter.

Vi använder den vanliga “officiella” masken av ärlighet och tillmötesgående men vi måste använda listighet vid förhandlingar och överrenskommelser.

Vi kommer att ses som välgörarna och räddarna av den mänskliga rasen.

Vi kommer att besvara varje försök till opposition med krig. Vi kommer att gå i krig med de länder som vågar trotsa oss. Om flera länder kollektivt trotsar oss måste vi göra motstånd med ett universellt VÄRLDSKRIG.

Våra ord borde stå i motsats till våra gärningar som en principiell faktor för succé i vår hemliga politik.

Regeringar måste agera i linje med vår agenda så att den allmänna oponionen i hemlighet understöds av oss. Med några få undantag så är media redan i våra händer.

 

Vapen

weapons

PROTOKOLL 8: Vapen

Vi måste beväpna oss med alla de vapen som våra opponenter skulle kunna använda mot oss.

De som är tränade i våra speciella skolor (Yale, Princeton, Cambridge etc.) kommer att omge vår direktion – publicister, praktiserande jurister, administratörer, diplomater och zionister.

De kommer att ha kunskap om de hemliga sociala strukturerna och baksidan av den mänskliga naturen. Dessa administratörer arbetar för oss utifrån deras egen vinningslystnad och ambition.

Ekonomer, bankirer, industrialister och kapitalister kommer att omge vår regering. Ekonomisk vetenskap är det huvudsakliga målet med vår utbildning. Allting kommer att bestämmas med siffror.

Den som inte åtlyder måste åtalas för kriminalitet eller försvinna.

 

World Trade Center

wtc

PROTOKOLL 9: Korruption & Terror

Vi ska döda och vi ska skona. Vi ska styra med viljans kraft. Våra vapen är våra gränslösa ambitioner, vår brinnande girighet, skoningslös hämnd, hat och illvilja. Den all-uppslukande terrorn härrör från oss.

Våra tjänare kommer från alla trosriktningar – monarkister, socialister, kommunister och alla sorters drömmare. Var och en har en sista kvarleva av auktoritet för att omkullkasta den etablerade ordningen. Alla Stater kommer att torteras och bli redo att offra allt för fred.

Vi kommer inte att tillåta fred förrän alla nationer erkänner vår internationella super-regering och underställer sig oss.

Politiska partier ger oss sin makt därför att de är i behov av pengar och alla pengar är i våra händer. Den blinda kraften av massan är vår support. Vi ska ge dem en ledare och dirigera dem längs vägen som leder till våra mål.

Vi infiltrerar administrationerna när det gäller lagen, valen, pressen, personlig frihet, utbildning och träning. Vi har korrumperat de unga genom uppfostran i “falska” principer och teorier. Vi har förvrängt lagen till motstridiga tolkningar som maskerar lagstiftningen i ett tilltrasslat nät som är omöjligt att räkna ut.

Massan kommer att resa sig mot oss om de kan gissa vad som håller på att hända innan tiden är kommen…men i västvärlden har vi en sådan hemsk terror att de underjordiska organisationerna kommer att sprängas i luften.

 

Obama

obama

PROTOKOLL 10: Statskuppen

Mobben respekterar och beundrar politisk makt och accepterar alla deras våldsamma gärningar.
Världsmakt är vårt mål.

Vi splittrar auktoritet, ägodelar, invånare, beskattar med reflexerande skatteregler utan att skapa uppmärksamhet.

När vi har fullbordat vår statskupp ska vi säga till folket, “Allt har gått galet och alla är slitna av lidandet. Vi kommer att utplåna orsakerna till krig och lidande. Anledningen är olika nationaliteter, olika valutor och krig vid gränserna. Innan ni fördömer oss, titta på vad det är vi erbjuder er.”

Massan kommer sedan att vända sig till oss med ökat hopp och sina förväntningar. Folket kommer att underordna sig denna regering därför att inkomster, gratifiktioner och fördelar kommer att bero på det. Regeringens system bör vara påtvingande med samfällig syn.
Vi kommer att etablera presidenter som är som dockor i våra händer. Valen kommer att vara arrangerade och favorisera presidenter med ett mörkt förflutet och som är rädda för att bli avslöjade. Deras önskan är att få makt, previlegier, fördelar och ära som följer med presidentskapet.  Rätten att skapa och ändra lagar kommer att ges till oss. Presidenten kommer att få rätten att utlysa krig som chef för hela landets armé. Nyckeln ligger i våra händer och ingen annan än vi kommer att ha styrkan av att leda lagstiftningen.

Presidentens administration kommer att göras till syndabockar i hans ställe vid överträdelser. Detta skådespel kommer att spelas av Senaten, Statliga Rådet eller Ministerrådet, men inte av individuella tjänstemän. Med vår diskretion kommer presidenten, när vi så frågar, att upphäva lagar och gå emot konstitutionen under förevändningen att det är för Statens allra bästa.
Vi kommer att utrota Statens konstitutioner för att förbereda en omvandling till vår DESPOTISM (absolut auktoritet). Vi kommer att tillsätta inkompetenta ledare. Folket kommer att bli ordentligt oroliga över sina ledare och kommer att kräva, “Ta bort dom och ersätt dom med en kung över hela världen som kommer att ena oss och förinta orsakerna till oordningen  – gränser, nationaliteter, religioner, skulder – och som ger oss lugn och fred som vi inte kan hitta bland de som styr över oss eller deras representanter.”

Vi kommer att framkalla problem mellan folken och deras regeringar i alla länder och utmatta männsikor med meningsskiljaktigheter, hat, kamp, avundsjuka och till och med TORTYR och SVÄLTANDE och inympandet av sjukdomar med vaccin.

Folket kommer att ta sin tillflykt till vår kompletta överlägsenhet när det gäller pengar och allt annat. Vi får inte ge nationerna i världen något andrum.

 

Ean-kod

barcode

PROTOKOLL 11: Slut på Rättigheterna

Mänskliga rättigheter måste försvinna. Pressens frihet, föreningsrätten, samvetsfrihet, rösträtten, och många andra rättigheter kommer att krossas. Vi krossar allt motstånd i varje ögonblick och vid varje tillfälle med oemotståndlig kraft.

Vi kommer aldrig att dela vår makt med folket. I darrande rädsla kommer dom att sluta sina ögon för allt och vara nöjda med vad som kommer att hända på slutet.

Vi är vargarna och massorna är fåren. Vi kommer att fortsätta att lova att ge tillbaks alla rättigheterna vi har tagit bort men de kommer att få vänta en evighet på att få tillbaka sina rättigheter.

Vår organisation av HEMLIGT FRIMURERI är inte känt eller ens misstänkt av de som vi har attraherat till armén inom Logerna i Frimureriet.

 

Hjärntvätt

brainwash

PROTOKOLL 12: Media & Tankekontroll

All frihet kommer att vara i våra händer eftersom all lag kommer att avskaffas och endast skapa vad som är önskvärt för oss. Majoriteten kommer inte att ha en aning om vem pressen egentligen tjänar.

Vi kommer att införa böter utan pardon för de som attackerar oss. Bland de som attackerar oss kommer det att finnas grupper som är ETABLERADE AV OSS. De kommer bara att attackera det som vi redan behöver förändra.

INGA NYHETER KOMMER ATT NÅ ALLMÄNHETEN SOM VI INTE KONTROLLERAR. Alla nyhetsrapporter mottas av ett fåtal byråer (Associated Press, Reuters) i alla delar av världen. Dessa byråer ägs helt och hållet av oss och kommer endast att publicera det vi dikterar för dem.

Allmänheten kommer att se världsnyheterna som vi sätter under näsan på dem, genom färgade glasögon.

Tankekontroll kommer att vara i händerna på vår regering. Massorna kommer att vilseledas med fantasier om “framgångar”. Liberaler och anarkister som jagar efter frihet kommer att protestera för protesternas skull. Vi kommer att publicera våra egna verk för profitens skull och sprida våra influenser vidare. Författare kommer att bli beroende av oss. De som skriver negativt om oss kommer inte att hitta en utgivare. Vi kommer att monopolisera press och media. I framkanten kommer det att vara våra topprankade tjänstemän. De kommer alltid att skydda våra intressen.
Vi kommer att arrangera våra egna hemliga opponenter. Detta kommer att spola bort våra riktiga opponenter  som kommer att visa var dom står.

Vår media kommer att vara aristokratisk, republikansk, revolutionär och till och med anarkistisk. Vi kommer att ha hundratals av händer med våra fingrar på alla allmänna åsikter. Dessa idioter som tror att de har en åsikt kommer att uttrycka vår åsikt eller vilken som helst åsikt som är önskvärd för oss.
Vi kommer att trycka sanningen, sedan lögner, fakta eller dess motsats. Vi kommer att lugna offentlighetens sinnen när det gäller politiska frågor, övertala och skapa förvirring. Vi kommer att triumfera över våra opponenter som inte äger pressen och som inte fullt ut kan uttrycka sina åsikter.

Journalister är bundna av tystnadsplikt. Inte en enda journalist kommer att bryta denna tystnadsplikt. För att kunna bli journalist måste de ha ett mörkt förflutet och en rädsla för att bli avslöjade.

Vi kan inte tillåta någon offentlig oärlighet under vår förvandling till vår nya kraftfulla regim (Ny Världsordning). Våra kriminella fall bör förbli kända endast för offren och presumtiva vittnen. Inte fler.

 

Sport

sport

PROTOKOLL 13: Distrahering

Vi distraherar massorna med underhållning, spel, gamla tider, passion (pornografi), konst och sport. De kommer att upprepa våra åsikter eftersom endast vi ger dem nya banor att tänka i, genom människor (kändisar) som de inte misstänker är allierade med oss.

Vi kommer att styra massornas sinnen mot fåfänga och fantastiska teorier som de falskt tror på är nya och framåtskridande. Vi kommer att vända deras hjärnlösa huvuden med framgång tills de inte längre kan uppfatta sanningen.

Ingen kommer att veta den dunkla sanningen förutom vi. När vårt kungarike är här kommer våra representanter att uttrycka de stora problem som ställde mänskligheten upp och ner med syfte att bringa dem in under vårt välgörande styre.

Vi regisserar massorna under många århundraden och de kommer inte att misstänka eller ens gissa vad vår politiska plan går ut på.

Gud

god 

PROTOKOLL 14: Gud

Vi är det utvalda folket. Världens öde står under vår Guds ledning.  Vi måste radera alla andra trosriktningar. Den religion som Moses predikade har fört alla människor på jorden in i en beroendeställning till oss.

Fred kommer att vara en “påtvingad” fred efter århundraden av uppvigling. Människorna kommer att föredra en fred i form av träldom  (slaveri) hellre än rättigheter för frihet som har torterat, utmattat och utnyttjat mänskligheten.

Människor kommer att bli trötta under lidandet från dess regeringar som vi kontrollerar. De kommer att föredra vilket lidande som helst från oss, för att inte riskera mer av den plåga och det elände som de har lidit under deras regeringar.

Vi kommer att förbjuda religion. Ingen kommer att ifrågasätta vår tro då den endast kommer att vara känd av oss. Dess hemligheter kommer aldrig att avslöjas.

Vi har kreerat känslolös, smutsig och avskyvärd media i länder som anses vara framgångsrika och upplysta. Våra vise män, tränade att bli ledare kommer att skapa tal, projekt, memoarer och artiklar som kommer att leda dem till förståelse och kunskaper, bestämda av oss.

 

Skallar och ben

skullBones

PROTOKOLL 15: Hemliga Sällskap

Sammansvärjningar mot oss kommer att upphöra att existera när vi uppnått vårt kungarike genom en STATSKUPP.

Vi skall skoningslöst döda alla som tar till vapen mot vårt kungarike (Ny Världsordning). Varje sorts hemliga sällskap kommer också att straffas med döden. De som är kända av oss, tjänar oss och har tjänat oss, kommer vi att skingra och sända i exil till avlägsna kontinenter långt ifrån Europa. På detta sätt kommer vi att hantera Frimurare som vet för mycket.

Frimurare som vi skonar kommer att behållas i rädsla för att hamna i exil. Vi ska utfärda en lag som gör alla tidigare medlemmar av hemliga sällskap är skyldiga att förvisas ifrån Europa som huvudregel.

NY VÄRLDSORDNING

Resolutioner utfärdade av vår superregering är slutgiltiga och kan inte överklagas. Vi ska skapa och mångfaldiga Frimurarloger  i alla delar av världen tills vårt kungarike har införts. Politiker och tjänstemän inom nationella och internationella polisen kommer att bli medlemmar. Dessa loger kommer att bli våra huvudsakliga kontor för underrättelstjänst och medel för att influera och vi ska samla dem under en central organisation som bara är känd för oss.

De mest hemlighetsfulla komplotterna kommer att vara kända och vägledas av oss. I frimureriens loger ska vi knyta samman alla revolutionära och liberala element från varje sfär av samhället. Om det finns en komplott gentemot oss, så kommer ledaren av den komplotten att vara en av våra betrodda tjänare.

Klassen av människor som kommer in i hemliga sällskap är oftast dumsmarta. Vi leder FRIMURARNAS aktiviteter med vetskap om det slutliga målet för varje form av aktivitet. De okunniga Frimurarna vet ingenting. De går till logerna av nyfikenhet och en törst efter succé och applåder. Anledningen till att vi ger dem succé är för att använda deras fåfänga för att styra dem i vår riktning. Så lätt det är att ta hjärtat ifrån dem genom att förminska dem till slavisk underkastelse.

Döden är det oundvikliga slutet för alla. Det är bättre att bringa det slutet närmare för de som hindrar vår agenda. De dör från vad som verkar vara en naturlig sjukdom när så behövs. Med kunskap om detta vågar inte ens brödraskapet protestera. Genom dessa metoder har vi plockat bort själva roten till protest hos FRIMURERIET. Då vi predikar frihet, så håller vi samtidigt vårt eget folk och våra agenter i ett tillstånd av oemotsagd underkastelse.

Vi dikterar för domare de mest viktiga och fundamentala angelägenheter och frågor. Även senatorer och den högre adminstrationen accepterar våra råd.

När vi öppet styr världen ska vi göra om all lagstiftning, alla våra lagar kommer att bli korta, enkla, stabila, utan möjlighet till någon som helst tolkning så att alla lätt kommer att förstå dom. Missbruk av makt kommer att straffas skoningslöst. Vår makt kräver grymma straff för de minsta brott.

Alla pengar i världen kommer att koncentreras till oss, med konsekvensen att vår regering aldrig behöver vara rädd för utgifter.

VÄRLDENS KUNG

Vår regeringsmakt kommer att vara ett faderligt patriarkalt vägledande.  Vår härskare kommer att ses som en fader som bryr sig om undersåtarnas alla behov. För att leva i lugn och fred kommer hans undersåtar att tro att hans beskyddarskap och vägledning  är oumbärlig och de kommer att vara tillgivna honom. Allt i världen kommer att vara en underkastelse till något som är starkare. Vi kommer att vara detta något starkare för den goda sakens skull.

När Kungen av Israel (Kung William V) sätter på kronan på sitt heliga huvud som erbjudits honom av Europa, kommer han att bli världens patriark. Vår Kung kommer att kommunicera konstant med folket, hålla tal, och han kommer att bli berömd över hela världen i samma stund.  

 

Filosofie doktor

phd

PROTOKOLL 16: Utbildning

Vi kommer att om-utbilda och förstöra alla kollektiva krafter utom våra egna.

Universitetens tjänstemän och professorer kommer att göras beroende av regeringen. Vi måste introducera alla de principer i utbildningssystemet  som bryter upp deras ordning.

Vi ska ta bort varje sorts störande ämne ifrån utbildningen när vi väl har makten och vi kommer att omforma ungdomarna till auktoritetens lydiga barn.

VÄRLDENS KUNG: Vår världsledare kommer att vinna undersåtarnas hjärta och sinnen. Han kommer att instruera världen om alla sina välgörande initiativ.
Vi skall förändra historien. I vilken som helst form av forntida studier där det finns fler dåliga än bra exempel, ska vi ersätta studierna med ett program om framtiden.

Vi ska radera bort mänsklighetens minne – alla fakta ifrån tidigare århundraden som inte är önskvärda av oss – och endast lämna kvar de minnen som påvisar alla felen från deras tidigare regeringar.

Varje individ måste tränas med strikta begränsningar som korresponderar med deras lägre lott och arbete i livet. Ett och annat geni kan dyka upp men kommer inte att tillåtas att ingå i vår rang.

 

Vi kommer att avskaffa alla slags friheter av instruktion. Oberoende tänkande som vi har dirigerat länge kommer att riktas mot områden och ideér som vi har nytta av. Systemet med tvingande tankar är redan i arbete inom skolsystemet och vänder massorna till oreflekterande undergivna odjur. De väntar på saker att presenteras för sig för att få en idé.

PROTOKOLL 17: Präster

Vi ska förgöra prästerna.
Vi har smutskastat prästerskapet. När tiden är kommen att förstöra tron på Påven och påvedömet, kommer vår osynliga hand att vara i arbete. När nationerna attackerar påvedömet, kommer vi fram  “förklädda” som dess försvarare för att stoppa blodspillan. Genom denna avledningsmanöver kommer vi att krossa påvedömets makt och penetrera dess innandöme, gnaga bort hela dess styrka tills vi har tagit deras plats.

Vår Kung kommer att bli hela Universums Påve och världskyrkans Patriark. Under tiden medan vi om-utbildar ungdomarna i nya religioner och senare i vår religion, kommer vi att kritiskt splittra de etablerade religionerna.

Vår press (media) kommer att fortsätta att kritisera Statsangelägenheter, religioner och bristfälligheter, och använda de mest samvetslösa metoder för att sänka deras status.

En tredjedel av befolkningen kommer att frivilligt spionera på de resterande av pliktkänsla och service till Staten. Det kommer inte att vara skamligt att vara en spion och angivare, men en merit. Våra agenter kommer att tas från samhällets högre och lägre klasser och kommer inte att ha rättigheter att agera på eget bevåg.

Våra bröder är tvungna att ange familjemedlemmar till Kabalen på egen risk om de har gjort någonting oppositionellt emot KABALEN. I vår världs kungarike har undersåtarna en plikt att tjäna Staten.
 

Dissidenter 

dissid

PROTOKOLL 18: Dissidenter

Våra hemliga dissidenter kommer att provocera fram ett påhittat uppror med sina tal och attrahera de som följer hans ord. (Alex Jones). Detta kommer att ge oss förevändningen för övervakning av vår tjänstvilliga polis.

Det kommer att finnas spioner mitt ibland oss. Fram tills våra dissidenta fiender har utfört en uppenbar handling kommer vi inte att röra dem. Deras intresse att vara ledande kommer att reduceras när de upptäcker konspirationer emot dem.

Vi ha brutit ned viljan på våra dissidenta fiender genom våra täta mordförsök på deras liv genom våra agenter.

VÄRLDENS KUNG: Vår härskande Kung kommer att vara skyddad i hemlighet, även av de mest betydelselösa vakter. Vi kommer inte att acceptera kritiska attacker mot vår Kung som han måste skydda sig för eller inte kan hantera. Om vi accepterar svaghet, skulle vi skriva under en dödsdom, om inte för vår härskare så för hans dynasti (Windsors).

Vår härskare kommer att använda sin makt enbart för nationens bästa och inte för sin egen eller dynastins profit enligt de strikt genomdrivna utåtriktade framträdandena. Därför kommer hans auktoritet att bli respekterad av sina undersåtar då deras välbefinnande beror på honom.  Vår härskare kommer alltid att vara omgiven av en mängd nyfikna män och kvinnor som kommer att befinna sig runt honom och förhindra andra att komma honom för nära.

Kriminella kommer att arresteras på välgrundad MISSTANKE. Och tillfälle att fly får inte ges till personer som är misstänkta för politiska brott. I dessa frågor kommer vi att vara skoningslösa.

 

Tortyr

torture

PROTOKOL 19: Rättegångar

Vi kommer att förstöra prestigen av hjältedåd för politiska brott som begås mot oss. Vi kommer att sända förövare till rättegång som begår stöld, mord, och varje avskyvärd form av smutsiga brott.

Den allmänna oponionen kommer att ändras genom förvirring och kommer att märkas som politiska brott mot oss i förakt i stället för hjältedåd.

Vi har tagit tusentals in i leden av vår hjord av kreatur.

Vi kommer att uppmuntra alla möjliga förslag till vårt styre och undersöka alla projekt för förbättring av tillståndet för folket; detta kommer att avslöja undersåtarnas defekter och fantasier för oss.

Hus

house

PROTOKOLL 20: Pengar & Konkurs

Det finansiella programmet är kröningen av våra planer. Den totala summan av våra handlingar är befäst med nummer. När vårt kungarike är på plats kommer vårt enväldiga styre att undvika att beskatta folket.

Vi spelar rollen som fader och beskyddare. Vår kung kommer att njuta av den rättsliga fiktionen att allting i hans Stat tillhör honom. Världsstaten kommer att tillgripa laglig konfiskering av alla summor av alla slag.

Det kommer att finnas en progressiv skatt på egendomar. Individuella skatter eller skatt på egendomar är användbara för oss nu eftersom det skapar problem och missnöje.

Den kraft som vilar i Kungens händer blir garantin för fred vilket är anledningen till varför kapitalisterna borde ge en del av sin avkastning till Staten. Ett sådant steg kommer att tillintetgöra hatet från den fattige mannen gentemot de rika. Han kommer att se den rike mannen som organisatören av fred och välmående.

Vår kung kommer inte att ha några egna egendomar då det skulle förstöra rättigheterna att inneha egendomar i det vanliga ägandet för alla.  Släktingar till Kungen, exkluderat hans arvingar, kommer att erhålla resurser och underhåll från Staten.
Offentliga arbetsinitiativ kommer att förblinda arbetarklassen och skapa intresse för Staten och de som regerar. En del kommer att sättas åt sidan från dessa summor som belöningar för uppfinningsförmåga och produktivitet.

Ekonomiska kriser har skapats av oss genom att dra tillbaka pengar från marknaden. Enorma huvudstäder har stagnerat. Statliga finanser är belastade med att betala lån och räntor. De har blivit slavar under dessa stagnerade huvudstäders borgensförbindelser. Kapitalisterna har tagit hand om de små företagsledarna och monopoliserat industrin. De har dränerat folkets alla frukter och med dem också Staterna.

Barn anses vara förbrukare av valuta från födseln. Frågan om pengar korresponderar med befolkningstillväxten.

Guld som standard har varit ruinen för de Stater som använt sig av denna standard. Vi har tagit bort guld från marknaden, så mycket som möjligt. Vi utfärdar pengar – adderar kvantiteten för varje nyfödd och drar ifrån för varje dödsfall.

Våra finansiella reformer kommer inte att oroa allmänheten. Vi kommer att visa dem nödvändigheten av reformer med anledning av den oreda och de oegentligheter som orsakade deras finansiella marknad att störtdyka.

Den årliga budgeten tredubblas vart tionde år. År efter år växer budgeten och slutar med en budget i likvidation. Tack vare vårdslöshet från Stater kommer deras statstillgångar att vara uttömda. Lånetiden har uppslukat resterna och bringat alla Stater till konkurs. (Förenta Staterna förkunnades i “konkurs” vid Geneve Konventionen 1929 [se 31 USC 5112, 5118, and 5119).

Lån hänger som svärd över halsarna på regeringarna som kommer tiggande till våra bankirer. Utländska lån är som blodiglar som aldrig kan tas bort från Statens kropp. De sätter sig ännu mer i SKULD och kommer oundvikligen att förgås.

TYRANNERIET MED OCKER

Pengar skyfflas från de fattiga till de rika, men när vi köpte de nödvändiga personerna (politiker) flödade Staternas rikedomar in till vår kassakista.

Ministrarnas korruption och okunnigheten av andra styrande personer när det gäller finansiella frågor har förvandlat länder till gäldenärer åt vår skattkammare med skuldbelopp som är omöjliga att betala. Detta har orsakat oss tunga kostnader av besvär och pengar.

Pengarnas stagnation, parasitiska vinster och  sysslolöshet är användbart för oss men vi kommer att sätta stopp för detta missbruk som vi kommer att ha kontroll över när vårt nya kungarike införs. Vårt redovisningssystem kommer att vara idiotsäkert. (“privat företagande” känt som “Byrån för Statsinkomster - Internal Revenue Service,” samlar in “betalningar för Inkomstskatt” och deponerar dessa “betalningar” till den Federala Centralbankens bankirer – aldrig till Förenta Staternas finansdepartement).

 

Pengar

money

PROTOKOLL 21: Lån

Vi har utnyttjat fördelen av administrativ korruption och slappheten av ledare för att få våra pengar två gånger, tre gånger och fler gånger genom att låna ut pengar till regeringar som inte behövdes.

Vi skapade nya lån för att få in räntorna på gamla lån som ökade på kapitalskulden. Och när denna kredit är uttömd kommer nya skatter bara att täcka räntan på lånet.

Vi ska kräva tillbaks alla våra pengar. Nuförtiden kan man inte spela spel med låntagare. Bekräftade konkurser kommer att bevisa för länderna att ledarna inte kan tillvarata folkets intressen.

När vi bestiger världens tron, kommer finansiella avtal som inte tjänar våra intressen att svepas bort. Vi ska ersätta pengamarknaden med grandiosa kreditinstutioner hos regeringarna som kommer att fastställa priser och göra all verksamhet inom industrin beroende av oss.

 

Ondska

evil

PROTOKOLL 22: Ondska

All ondska som vi begått under många århundraden har haft som syfte att bringa allt till ordning och välmående. Guld är den största kraften i våra dagar. Vi kan uppbringa alla kvantiteter vi så önskar från våra lager.

Vårt styre är predestinerat av Gud (Satan). Vi ska helt säkert inte misslyckas med sådan rikedom.

Genom våld kommer vårt Kungarike att etableras. Vi ska bevisa att vi är välgörarna som har återställt det sanna goda och frihet till den sargade jorden. Varje person kan njuta av lugn och fred på villkor av strikt efterlevnad av våra etablerade lagar.

En allsmäktig myndighet kommer att styra och vägleda. Denna myndighet kommer det att knäböjas inför och en vördnadsfull rädsla för myndigheterna kommer att upplevas av alla människor. Den sanna kraften har inga villkor, inte ens med Gud.

 

Lyd

obey

PROTOKOLL 23: Lydnad

För att vänja människor vid lydnad är det nödvändigt att lära ut lektioner i ödmjukhet och att reducera produktionen av lyxartiklar.  Vi ska förbättra moralen som har blivit degenererad genom att efterlikna den lyxuösa livsstilen.

Berusning kommer också att förbjudas genom lag och bli straffbart som ett brott mot mänskligheten då människor förvandlas till odjur under påverkan av alkohol.

VÄRLDENS KUNG

Undersåtar vill inte ha en änglalik kung. Vad dom behöver se i honom är personifikationen av makt och styrka. De kommer endast att ge blind lydnad till den starka handen. Den högsta herren kommer att ersätta alla existerande styrande i samhället som vi har demoraliserat och som har förnekat auktoriteten av till och med Gud.

Vår Kung måste tvingas att ta död på alla samhällen där det råder anarki och återupprätta dem igen med hjälp av organiserade krigsstyrkor.

Denna av Gud utvalde (Satan), är utsedd från ovan för att med djuriskhet och mänsklighet demolera känslolösa krafter som regerar av instinkt och inte förnuft. Bakom masken av frihet och rättigheter kommer dessa   styrkor nu att triumfera i röveri och våld. De kommer att störta alla former av social ordning och på dess ruiner resa Kungens tron. I det ögonblick han tillträder sitt kungarike kommer de att svepas bort ifrån hans väg.

Sedan kommer vi att berätta för världens folk; tacka Gud och böj era knän framför honom som bär mänsklighetens sigill och öde i sina händer, från vilket Gud själv har lett hans stjärna och ingen annan än Han kan frigöra oss ifrån alla krafter och all ondska.

 

Kung

king

PROTOKOLL 24: Världens Kung

Vi bekräftar Kung Davids dynastiska rötter intill det minsta av jordens lager.

Utbildningen av tankar för hela mänskligheten kommer att vara styrda på grund av denna bekräftelse.

Vissa medlemmar av Davids avkomlingar (Windsors) kommer att preparera kungarna och sina arvtagare. De kommer att introduceras i de mest hemliga mysterierna om de politiska systemen, men ingen kommer att ha kunskap om hemligheterna.

Bara de av våra lärde äldre som kan vara bestämda och grymma kommer att regera bakom masken av frihet och rättigheter. Om svagheter skulle upptäckas kommer kungar enligt lagen att lämna över styret till nya och kapabla händer. Kungens plan för agerande nu och i framtiden kommer att vara okänd, även för de som kallas hans närmaste rådgivare.

Bara kungen och hans tre sponsorer kommer att veta vad som kommer framöver. Med obeveklig vilja är kungen mästare över sig själv och mänskligheten. Ingen kommer att veta vad kungen önskar uppnå med sina förordnanden och därför kommer ingen att våga stå i vägen för ett okänt öde.

Kungens hjärnkapacitet måste korrespondera med kapaciteten av planen för regimen. Han kommer att tillträda tronen efter en examinationen av sitt sinne av de äldre lärde.

Folket tillåts känna och älska deras kung. Han kommer att konversera på marknadsplatser med sitt folk. Detta kommer att förlika de två krafterna som nu är splittrade av oss genom den terror vi orsakar. Denna terror var oumbärlig för oss fram till tidpunkten då dessa krafter separat skulle komma under vår influens.

Vår kung måste inte vara barmhärtigt passionerad och speciellt inte med sensuellt sinne. Ingen sida av hans karaktär behöver få ett djuriskt övertag över hans sinne. Mer än allt annat disorganiserar sensualiteten  kapaciteten av sinnet och klarsyntheten, och distraherar tankarna till de värsta och mest brutala sidorna av mänsklig aktivitet.

Den högsta herren över hela världen och den heliga säden av David måste försaka alla personliga intressen för sitt folk.  Vår högsta herre måste vara en förebild och vara oklanderlig.

http://www.helpfreetheearth.com/BookWilliam.html

************

PROTOKOLLEN SOM VÄGGMÅLNINGAR

De styrande kriminella familjerna har skrivit vår tidigare och nuvarande historia och de har har också skrivit vår framtid. Mänsklighetens framtid kan ses som väggmålningar som är “dolda framför våra ögon” vid Förenta Nationerna, Amerikanska Banken och Denvers Nya Världsflygplats. Dessa målningar illustrerar innehållet i Protokollen och historien om mänsklighetens öde under ledning av Protokollens världsstyre.

http://www.helpfreetheearth.com/news198_UN.html
http://www.helpfreetheearth.com/news200_mural.html
http://www.helpfreetheearth.com/news205_bank.html

 

 

VÅRT MÄNSKLIGA ÖDE

Protokollen skrevs innan det fanns television, film, superdatorer, modern teknologi och innan vapnen hade uppfunnits. Det finns ingen tvekan att de har uppdaterats till en högt sofistikerad mästerplan.

Spelet kan bara upphöra när vi förstår att vi är spelpjäser. Slavägarna kan inte vara ägare utan slavar. De behöver oss. Vi behöver inte dom.  Detta är inte den framtid vi vill ha för våra familjer eller resten av mänskligheten.

 

Skicka denna artikel till vänner, sociala nätverk och alla som du känner.  När du fortfarande har friheten att göra så – KOPIERA, SKRIV UT, DISTRIBUERA och avslöja denna diaboliska agenda.

 

 

 

 

Ämne: PROTOKOLLEN, DOKUMENTEN SOM FÖRKLARAR ALLTING, PROTOKOLLEN ÄR AUTENTISKA

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar