OM HUR NATIONALEKONOMI - FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

04.01.2018 16:24

 

https://josefboberg.wordpress.com/2016/11/02/om-hur-nationalekonomi-forstorande-banksystem-kan-vridas-ratt/

Sammanfattning

Alla krig och terrorism i världen skulle upphöra inom max ca tre månader – ifall dom som sponsrar sådant ekonomiskt och på annat sätt över en natt skulle sluta med det.

Inom loppet av ca tre år skulle alla U-länder bli bättre för folken än i I-länderna – ifall dessa länders regeringar förbjöd bankernas Fractional Reserve Lending – till förmån för att själva producera räntefria pengar till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv = världssvälten skulle bli ett minne blott. Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under ca tre procent.

Alla världens eländes eländen kan få ett slut – ifall Wi först av allt nollar ut den världsomspännande ”religionen” Brist på pengar – eller ?


Den offentliga makten i Sverige utgår ifrån affärsbankerna. Om hur den makten kan återföras till folket i det följande.

Detta gäller fortfarande – eller ?

Sagt av Bill Still:

Frågan som kommer att ge kvalificerad riksdagsmajoritet till det parti som som gör den till sin för all tid.

Det finns bara två svar – två sätt att lösa detta på. Det är inte guld – det är inte silver. Det handlar inte om att knyta valutan till något slags underliggande värde. Det handlar om två åtgärder:

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar. Så länge regeringar lånar av banker sitter de i bankirernas fickor. Situationen är själva definitionen på ”plutkrati” – rikemansvälde. Inga av de lagar som stiftas av Riksdagen är värda något – så länge som staten står i skuld till bankväsendet. Som den amerikanske utrikesministern William Jennings Brown sade redan 1896: ”En reform utan reform av penningväsendet är ingen reform.”

Det andra vi måste göra är att eliminera bankernas möjligheter att i praktiken förfalska pengar – och det här problemet är detsamma över hela världen – där alla pengar skapas av privata banker som skulder på vilka ränta utgår. Förr skapade regeringar pengarna själva – vilket kom alla tillgodo. Detta är vad vi måste tillbaka till.

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar och istället ge ut dem själva.

Två: Kriminalisera bankernas Fractional Reserve Lending d v s tvinga dem att alltid ha minst 100 % täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri.

Låt dina folkvalda veta…
Det har blivit dags återbörda makten att skapa landets pengar till folket och dess beslutande församlingar.

Bankerna i Sverige ägnar sig i dag åt falskmynteri.

– slut citat av översättningstexten på videon ovan.


Jag har ”harvat” på nätet sedan 2007 – och jag har ännu aldrig stött på någon eller något som har fört i bevis att problembeskrivningen och lösningen är annat än korrekt. Har Du ?

M a o så rekvirerar Riksdagen ränte- och återbetalningsbefriade pengar från Riksbanken – för att täcka sina budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – istället för att som nu höja skatter och avgifter och låna av bankirer.

Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

Så vad väntar de av folket valda riksdagsledamöterna på ?


Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige och världen – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

Det första målet är att befria mänskligheten från det ekonomiska förtrycket genom bankerna, genom att avbryta alla icke-företagslån (svenskarna är ett av de mest banklån-belastade folken i världen), och genom att ge regeringar rätt att skapa pengar. Regeringar får därmed de medel och resurser som krävs för att finansiera egna aktiviteter utan skatter.

Den som är satt i skuld är ej fri – och det gäller såväl enskilda personer som ej minst nationer – eller ?


Det kommer att kunna ge alla möjlighet att arbeta för den kollektiva nyttan för mänskligheten och planeten – som alternativ till den finansiella sektorns vinstmotiv. En ärlig regering arbetar i medborgarnas intressen – då människor är det första steget för att möjliggöra att nå sin potential som intelligenta och empatiska varelser.

Mera ingående i sak om detta för wår egen – och ej minst för wåra barns och barnbarns framtids skull – så fundamentalt livsviktiga ämne under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”


Resumé

Problemet: ”Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna”– och det gäller som princip i alla världens länder.

Lösningen: ”Ett: Förbjud regeringar att låna pengar och istället ge ut dem själva.

Två: Kriminalisera bankernas Fractional Reserve Lending d v s tvinga dem att alltid ha minst 100 % täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri.

Har Du någon bättre/enklare lösning ?


PS. Lars Bern 20/1-17 i anledning av Donald Trumps installationstal: ”Tänk er att Sverige hade en regeringschef som lovade återföra makten till folket – så förstår ni !” Tankeväckande blogginlägg, verkligen…

Lars Bern 16/1-17: ”World Economic Forum – globalisternas årliga väckelsemöte i Trumps skugga” – Oxfams rapport visar att världens miljardärers samlade förmögenheter i snabb takt drar ifrån alla andras. 2009 fanns det 793 dollarmiljardärer i världen som tillsammans ägde 2,4 biljoner USD, de äger nu 5,0 biljoner USD, mer än en fördubbling på sju år således. Det är dock inte bara miljardärerna som blir rikare. Under de senaste 25 åren har den rikaste hundradelen haft större inkomstökningar än den fattigaste halvan av jordens befolkning tillsammans och att denna hundradel kontrollerar lika stor del av världens tillgångar som vi övriga 99 hundradelar av befolkningen gör.


När nöden är som störst är hjälpen som närmast – och jag hoppas innerligt att Donald Trump kommer att leva upp till det han säger på den här videon.

Trump’s Speech to the New World Order!

 


Lars Bern 17/1-17: ”Revolten mot globalismen” – Globalismen är ett skräckexempel som de förmögnaste av de förmögna har fått intet ont anande politiker och hela den gamla vänstern att ställa sig bakom.

Riksbanken 16/11-16: ”Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor ?” – och om varför här.

”Riksbanken ger privatbankerna en käftsmäll med den planerade digitala valutan e-krona. Bravo !”

Ämne: OM HUR NATIONALEKONOMI - FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar